Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: chơi mini-game

App Vòng Quay Trúng Thưởng

Ứng dụng quay ngẫu nhiên từ một danh sách để chọn người trúng thưởng. Bạn có thể tự tạo dữ liệu hoặc tải dữ liệu lên để quay từ phần mềm Livestream Pro hoặc từ API mà chúng tôi cung cấp. Ứng dụng quay ngẫu nhiên theo tỉ lệ trúng quy định sẵn. Ứng dung hỗ trợ hai nền tảng Android và iOS.

Tác giả: quanly | Lúc: 11/07/20 14:22 | Lần sửa cuối: 11/07/20 14:22