Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: đăng ký sendgrid

Hướng dẫn kích hoạt, xác minh tên miền tài khoản SendGrid

Hướng dẫn xác thực tên miền (whitelabels) cho tài khoản SendGrid.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/04/18 00:13 | Lần sửa cuối: 05/04/18 00:13

Hướng dẫn đăng ký tài khoản SendGrid

Hướng dẫn đang ký và kích hoạt email cho tài khoản SendGrid. Tài khoản SendGrid được dùng để kết nối với phần mềm SendGrid Pro để gửi email số lượng lớn và tỉ lệ inbox cao.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/04/18 00:13 | Lần sửa cuối: 05/04/18 00:13