Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: đăng nhập mạng xã hội

Hướng dẫn lấy link MXH và thêm vào View MXH

Hướng dẫn cách đi link lên MXH rồi sau đó lấy link đưa vào phần mềm View MXH của iClick để kéo traffic.

Tác giả: quanly | Lúc: 18/05/17 16:07 | Lần sửa cuối: 18/05/17 16:07

Vì sao nên đăng nhập mạng xã hội trước khi view mạng xã hội

Hướng dẫn dừng chờ để đăng nhập tài khoản vào các mạng xã hội trước sau đó mới view mạng xã hội. Đây chỉ là thao tác khuyến khích người nào có tài khoản của mạng xã hội nào thì nên đăng nhập vào như vậy quá trình view sẽ tốt và thực tế hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/11/16 00:27 | Lần sửa cuối: 10/11/16 00:27