Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: đồng bộ dữ liệu

Hướng dẫn đồng bộ file sao lưu phần mềm Livestream Pro lên Googe Drive

Hướng dẫn cài đặt hệ thống sao lưu và đồng bộ dữ liệu phần mềm Livestream Pro lên Google Drive. Quá trình diễn ra tự động, an toàn, bảo mật. Bạn không phải lo lắng chuyện mất dữ liệu.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/12/18 15:56 | Lần sửa cuối: 22/12/18 15:56