Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: download iclick

Không tải(download) được phần mềm iClick gặp lỗi Invalid http server reply

Hướng dẫn xử lý khi download phần mềm iClick gặp lỗi Cannot download this file. Invalid http server reply.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/04/19 12:00 | Lần sửa cuối: 03/04/19 12:00

iClick thay đổi đường link tải các phần mềm

Để tránh việc bị chặn khi tải phần mềm từ iClick, chúng tôi đã thay đổi đường dẫn cũ hayketnoi.com thành đường dẫn mới iclick.skyit.vn - chính là link trang web chính thức của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/08/17 09:37 | Lần sửa cuối: 27/08/17 09:37

Không cài được iClick từ bản cài đặt có thể tải bản Portable iClick

Chạy bản Portable iClick trong trường hợp không cài đặt được iClick từ gói cài đặt.

Tác giả: quanly | Lúc: 14/04/17 16:16 | Lần sửa cuối: 14/04/17 16:16

Bộ cài đặt iClick có giao diện mới

Thông báo thay đổi bộ cài đặt iClick về giao diện. Thân thiện hơn, đẹp hơn, nhấn mạnh thương hiệu iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/11/16 15:09 | Lần sửa cuối: 26/11/16 15:09