Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: freshdesk account

Hướng dẫn tạo Domain Freshdesk để gửi email marketing

Cách tạo Freshdesk Account: Domain, Email Login, Password Login để khai báo với phần mềm gửi email marketing: Send Email Freshdesk.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/01/18 10:08 | Lần sửa cuối: 02/01/18 10:08