Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: ftp account

Cập nhật iClick Editor 1.0.7.9

Chi tiết nội dung cập nhật phần mềm soạn thảo bài viết iClick Editor 1.0.7.9.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/09/16 02:06 | Lần sửa cuối: 16/09/16 02:06

Cấu hình tài khoản FTP để upload ảnh lên chính site của bạn với iClick Editor

Hướng dẫn chi tiết upload ảnh lên chính website của bạn thông qua tài khoản FTP bằng iClick Editor.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/05/16 17:37 | Lần sửa cuối: 04/05/16 17:37