Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: g+ và yotube

Cách quay lại giao diện cũ của G+

Cách quay lại giao diện cũ - kiểu cổ điện của G+, Google Plus.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/12/15 14:34 | Lần sửa cuối: 09/12/15 14:34

G+ thay đổi giao diện mới

G+ đang thay đổi giao diện mới, nhưng vẫn đang thử nghiệm vì vậy người dùng sử dụng G+ và Youtube không nên trải nghiệm tính năng này vì sẽ ảnh hưởng đến các chức năng của G+ và Youtube iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/11/15 11:00 | Lần sửa cuối: 22/11/15 11:00

Từ phiên bản 1.0.7.2 G+ và Youtube sẽ tự động ghi nhận link hỏng và loại bỏ

G+ và Youtube bị những link xấu, link hỏng làm mất thời gian và ảnh hưởng đến cộng đồng. Từ phiên bản 1.0.7.2 trở đi iClick sẽ có cơ chế đánh dấu xấu cho những lần thao tác thất bại và xử lý từ trên xuống nhưng link này.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/10/15 14:44 | Lần sửa cuối: 21/10/15 14:44