Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: giải thuật xoay vòng

Thay đổi thuật toán XOAY VÒNG thành thuật toán NGẪU NHIÊN trong 1.0.6.5

iClick thay đổi giải thuật view, click từ phiên bản 1.0.6.5 trở đi. Giải thuật mới có tên là NGẪU NHIÊN, giải thuật ngẫu nhiên này thay thế cho giải thuật xoay vòng trước đó. Mọi người nên tìm hiểu để nắm kỹ cách view, click của Viewlink, Click BackLink, Click Keyword của iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/03/15 09:58 | Lần sửa cuối: 16/03/15 09:58