Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: gởi bằng amazon ses

Bật tính năng cho phép truy cập trên ứng dụng kém bảo mật để gởi email marketing bằng Gmail

Nhiều thành viên không gởi được email bằng phần mềm Email Marketing iClick khi gởi bằng Gmail vì chưa bật tính năng cho phép truy cập trên ứng dụng kém bảo mật hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/05/16 16:41 | Lần sửa cuối: 27/05/16 16:41

Khai báo tài khoản Amazon SES với phần mềm email marketing iClick

Hướng dẫn khai báo Access Key hoặc SMTP Amazon để gởi email marketing với Amazon SES

Tác giả: quanly | Lúc: 16/05/16 22:28 | Lần sửa cuối: 16/05/16 22:28