Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: gởi bằng email thường

Sử dụng Zoho Mail để gởi email marketing với phần mềm Email Marketing iClick

Giới thiệu về Zoho, Zoho Mail, cách đăng ký và sử dụng Zoho Mail, sử dụng Zoho mail như một sender email trong phần mềm email Marketing iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 12/07/16 11:22 | Lần sửa cuối: 12/07/16 11:22

Bật tính năng cho phép truy cập trên ứng dụng kém bảo mật để gởi email marketing bằng Gmail

Nhiều thành viên không gởi được email bằng phần mềm Email Marketing iClick khi gởi bằng Gmail vì chưa bật tính năng cho phép truy cập trên ứng dụng kém bảo mật hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/05/16 16:41 | Lần sửa cuối: 27/05/16 16:41