Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: gởi email inbox 100%

Hướng dẫn tạo Project trên Google Console, kết nối Bulk Share Google Drive để gởi email inbox tỉ lệ cao.

Hướng dẫn tạo project trên Google để gởi email inbox tỉ lệ cao Bulk Share Google Drive iClick

Tác giả: quanly | Lúc: 11/01/17 09:52 | Lần sửa cuối: 11/01/17 09:52

Phầm mềm Bulk Share Google Drive iClick - Gởi email 100% INBOX

Nhận thấy tính năng chia sẻ file trên Google Drive có khả năng gởi email và đính kèm file trong nội dung gởi vì vậy iClick đã phát triển phần mềm Bulk Share Google Drive để người dùng có thể gởi số lượng lớn email thông qua tính năng chia sẻ Google Drive. Phần mềm sẽ kết nối tới Google Drive của bạn và thực hiện lệnh share gởi đến danh sách email và nội dung bạn nhập vào.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/12/16 12:01 | Lần sửa cuối: 29/12/16 12:01