Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: gói vip

Thay đổi phí gói cấp 1 và cấp 2

Sau 9 năm hoạt động chúng tôi quyết định sẽ tăng giá gói VIP 1 và VIP 2 từ ngày 9/5/2022 để có thêm kinh phí duy trì và hoạt động trong bối cảnh giá cả thị trường leo thang.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/05/22 08:30 | Lần sửa cuối: 05/05/22 08:30

Bạn muốn đóng phí nâng cấp gói VIP iClick?

Bạn muốn nạp tiền cho iClick, bạn muốn đóng phí, bạn muốn post forum, bạn muốn mua thịt... Xin hay đọc bài này.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/03/16 16:21 | Lần sửa cuối: 08/03/16 16:21

Phân trang trong iClick - Giải thích câu hỏi vì sao sau khi update 1.0.7.0 thì chỉ có 30 ...

30 dòng hiển thị chứ không phải ViewLink, Backlink chỉ còn dòng mặc dù mua gói VIP. 1.0.7.0 iClick thông báo cập nhật phân trang cho tài nguyên seo nên mọi người đọc thêm để hiểu cụ thể hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 24/09/15 14:16 | Lần sửa cuối: 24/09/15 14:16