Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: google voice typing

Soạn thảo bài viết bằng giọng nói

Soạn thảo bài viết bằng giọng nói rất nhanh và thú vị. Voice Typing Google hiện nay đã nhận diện khá tốt giọng nói. Chúng tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm khi soạn thảo một bài viết giọng nói.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/08/17 21:50 | Lần sửa cuối: 15/08/17 21:50