Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: group trong regex

Sử dụng Group khi khởi tạo Regex bắt đối tượng

Hướng dẫn sử dụng Group Regex để bắt đối tượng chính xác trong phần mềm Scan Web Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 22/06/18 15:16 | Lần sửa cuối: 22/06/18 15:16

Ứng dụng biểu thức regex bắt giá trị trong nội dung bình luận

Hướng dẫn học các quy ước và viết biểu thức regex để bắt các giá trị như: mã hàng, size, màu, sđt, ... trong nội dung bình luận của của khách hàng trong livestream. Bạn cần phải học và thực hành để am hiểu để viết biểu thức regex cho livestream của mình.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/06/18 09:43 | Lần sửa cuối: 05/06/18 09:43