Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: gửi email bằng google drive

Đặt tiêu đề khi gửi email bằng phần mềm Bulk Share Google Drive

Hướng dẫn đặt tiêu đề cho email gửi đi bằng phần mềm Bulk Share Google Drive. Thủ thuật đặt tên file như tiều đề của email.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/18 22:55 | Lần sửa cuối: 29/03/18 22:55

Hướng dẫn tạo Project để gửi email bằng phần mềm Bulk Share Google Drive

Hướng dẫn tạo project trên Google Console, kích hoạt API Drive, tạo Client ID và tải file JSON về nhập vào phần mềm Bulk Share Google Drive để gửi email.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/03/18 11:24 | Lần sửa cuối: 29/03/18 11:24

Gặp lỗi không kết nối được Google+ khi khai báo xác thực trong phần mềm Bulk Share Google Drive iClick

Khi khai báo xác thực trong phần mềm Bulk Share Google Drive thì gặp lỗi không kết nối được tới Google+. Vì sao sử dụng Drive mà lại liên quan tới Google+? Cách xử lý như thế nào?

Tác giả: quanly | Lúc: 06/02/17 21:19 | Lần sửa cuối: 06/02/17 21:19