Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: gửi tin nhắn facebook tự động

Cập nhật phiên bản 1.1.3.0 phần mềm LiveStream Pro

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.3.0 phần mềm Livestream Pro. Với 2 tính năng mới: Gửi tin nhắn facebook (inobox) và Tự động livestream (auto livesstream) - tính năng này còn ở chế độ thử nghiệm (beta).

Tác giả: quanly | Lúc: 05/01/19 11:48 | Lần sửa cuối: 05/01/19 11:48

Gửi inbox facebook với phần mềm Livestream Pro

Hướng dẫn sử dụng tính năng gửi tin nhắn facebook trong phần mềm Livestream Pro để gửi inbox cho nhiều người, gửi tự động, gửi hàng loạt. Bạn có thể dùng tính năng này để gửi thông báo (có kèm ảnh đơn hàng) đến những người mua hàng.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/01/19 10:49 | Lần sửa cuối: 05/01/19 10:49