Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: gửi tin nhắn thông báo đơn hàng

Gửi inbox facebook với phần mềm Livestream Pro

Hướng dẫn sử dụng tính năng gửi tin nhắn facebook trong phần mềm Livestream Pro để gửi inbox cho nhiều người, gửi tự động, gửi hàng loạt. Bạn có thể dùng tính năng này để gửi thông báo (có kèm ảnh đơn hàng) đến những người mua hàng.

Tác giả: quanly | Lúc: 05/01/19 10:49 | Lần sửa cuối: 05/01/19 10:49