Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: gửi tin nhắn zalo hàng loạt

Cách gửi link cho người lạ trên Zalo

Hướng dẫn gửi link cho người lạ (chưa kết bạn) qua Zalo.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/05/19 15:50 | Lần sửa cuối: 29/05/19 15:50

Gửi tin nhắn zalo đồng loạt cho bạn bè gặp lỗi

Bạn đang sử dụng phần mềm Zalo Marketing của iClick để gửi tin nhắn đồng loạt cho bạn bè những gửi không được và báo lỗi: Không load được cửa số chat sau nhiều lần.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/11/18 09:33 | Lần sửa cuối: 07/11/18 09:33

Cập nhật phần mềm Zalo Marketing phiên bản 1.0.9.9

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.0.9.9 phần mềm zalo marketing iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/09/17 15:57 | Lần sửa cuối: 15/09/17 15:57

Không đăng nhập được Zalo Marketing

Không biết cách đăng nhập Zalo Marketing, hướng dẫn sử dụng quét mã QR Code để đăng nhập Zalo trên web, máy tính, phần mềm Zalo Marketing iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/04/17 13:39 | Lần sửa cuối: 19/04/17 13:39