Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: hotkey live stream pro

Hướng dẫn tìm kiếm và chọn mặt hàng để đặt hàng

Hướng dẫn sử dụng phím nóng để tìm kiếm, chọn mặt hàng cần đặt hàng. Sử dụng phím nóng giúp bạn thao tác cực nhanh, đặt hàng chỉ mất vài giây.

Tác giả: quanly | Lúc: 25/10/18 09:38 | Lần sửa cuối: 25/10/18 09:38

Hướng dẫn thao tác nhanh trên phần mềm Live Stream Pro

Hướng dẫn các thao tác nhanh giúp bạn bán hàng, chốt đơn với phần mềm Live Stream Pro nhanh hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/07/18 23:24 | Lần sửa cuối: 27/07/18 23:24