Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: hướng dẫn sửa lỗi khai báo gmail

Không khai báo (xin quyền) Gmail để gửi Email bằng Bulk Share Google Drive hoặc Gmail Marketing

Do chưa mở API Google+ cho Project trên Google Console cho nên khi khai báo Gmail để xin quyền gửi bị lỗi. Cách xử lý như sau...

Tác giả: quanly | Lúc: 14/04/17 15:25 | Lần sửa cuối: 14/04/17 15:25