Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: iclick 1.0.6.3

Update iClick 1.0.6.4

Nội dung cập nhật phần mềm seo iClick 1.0.6.4.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/03/15 13:33 | Lần sửa cuối: 04/03/15 13:33

Server iClick tạm ngưng hoạt động bảo trì ngày 6/2/2015

Sáng 6/2/2015 xảy ra sự cố về server nên không chạy được iClick. Mọi người đọc thêm thông báo để biết chi tiết. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sớm nhất. Xin cám ơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/02/15 10:36 | Lần sửa cuối: 06/02/15 10:36