Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: in ấn

Canh chỉnh kích thước mẫu in đơn hàng

Hướng dẫn canh chỉnh kích thước, canh chỉnh lề trên, lề trái để biểu mẫu đơn hàng in ra được vừa vặn, cân đối trong phần mềm chốt livestream - Livestream Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/01/19 10:16 | Lần sửa cuối: 07/01/19 10:16

Xem hướng dẫn chia sẻ máy in trong phần mềm Livestream Pro

Hướng dãn chia sẻ máy in cho nhiều máy tính cùng sử dụng để in ấn trong phần mềm livestream pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 16/12/18 22:25 | Lần sửa cuối: 16/12/18 22:25