Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: index link lên google

Google ngưng Submit URL kéo theo phần mềm Submit URL Tool ngưng hoạt động

iClick thông báo tạm ngưng Submit URL Tool vì Google ngưng tính năng Submit URL. iClick sẽ nghiên cứu hướng đi khác cho phần mềm này - mong mọi thành viên cảm thông.

Tác giả: quanly | Lúc: 28/07/18 11:39 | Lần sửa cuối: 28/07/18 11:39