Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: kéo view từ google+

Cập nhật View Mạng Xã Hội phiên bản 1.0.7.7

Cập nhật phần mềm kéo view từ mạng xã hội: View Mạng Xã Hội iClick. Phiên bản 1.0.7.7 có thể tự cài đặt, chạy độc lập với iClick và nhiều thay đổi khác.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/11/16 00:52 | Lần sửa cuối: 10/11/16 00:52

Vì sao nên đăng nhập mạng xã hội trước khi view mạng xã hội

Hướng dẫn dừng chờ để đăng nhập tài khoản vào các mạng xã hội trước sau đó mới view mạng xã hội. Đây chỉ là thao tác khuyến khích người nào có tài khoản của mạng xã hội nào thì nên đăng nhập vào như vậy quá trình view sẽ tốt và thực tế hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/11/16 00:27 | Lần sửa cuối: 10/11/16 00:27