Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: kết quả seo

Tuổi thọ domain (tên miền) có ảnh hưởng tới kết quả SEO

Liệu tuổi thọ của domain có ảnh hưởng tới website. Tên miền mua lâu năm thì từ khóa sẽ lên cao và lên nhanh hơn?

Tác giả: quanly | Lúc: 15/04/17 17:47 | Lần sửa cuối: 15/04/17 17:47