Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: không kết nối được server

Vẫn có mạng nhưng báo lỗi không kết nối được server iClick

Vẫn có mạng nhưng báo lỗi không kết nối được server iClick thì nguyên nhân lỗi có thể do máy chủ iClick có sự cố, máy tính hoặc mạng của bạn đang chặn kết nối tới iClick hoặc đường truyền internet không ổn định.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/09/18 18:07 | Lần sửa cuối: 21/09/18 18:07

Kết nối tới Server iClick chập chờn trưa chiều ngày 01/12/2016

Sự cố server ngày 01/12/2016 làm cho nhiều thành viên bị ảnh hưởng, không kết nối được server, phần mềm báo lỗi Continue, lỗi Time Out, lỗi SQL Server. Nguyên nhân do Server iClick nằm trong dải IP bị sự cố từ nhà mạng VNPT vì vậy mọi người thông cảm chờ đợi đến khi sự cố được khắc phục hoàn toàn.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/12/16 15:26 | Lần sửa cuối: 01/12/16 15:26

Godaddy sập, server iClick vạ lây

Nhà cung cấp tên miền Godaddy sập, server iClick vì thế cũng không kết nối được. Chi tiết và cách khắc phục...

Tác giả: quanly | Lúc: 03/06/16 10:21 | Lần sửa cuối: 03/06/16 10:21

Sự cố một số máy xài mạng VNPT không vào được iClick

Hiện nay có một số máy tính không vào được iClick và đang sử dụng mạng VNPT. Cách xử lý như sau...

Tác giả: quanly | Lúc: 12/01/16 09:03 | Lần sửa cuối: 12/01/16 09:03