Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: lấy bình luận fanpage

Cập nhật phần mềm Get Comment Facebook phiên bản 1.1.0.3

Cải tiến lấy bình luận bằng REQUEST - không cần dùng Fiddler, bỏ cách lấy bằng trình duyệt, thay trình duyệt tích hợp bằng trình duyệt tự động Google Chrome. Bản cậ nhật "Nhẹ hơn, dễ hơn, nhanh hơn".

Tác giả: quanly | Lúc: 29/04/18 17:03 | Lần sửa cuối: 29/04/18 17:03

Cập nhật phần mềm Get Comment Facebook iClick phiên bản 1.0.8.6

Phiên bản tiếp theo của Get Comment Facebook iClick chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng, phần mềm tối ưu thân thiện với người dùng, sửa lỗi cũ và bổ sung thêm nhiều tính năng mới.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/07/17 15:50 | Lần sửa cuối: 03/07/17 15:50