Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: lấy bình luận livestream bán hàng

Cách lấy link livestream đang phát trên trang cá nhân

Hướng dẫn cách lấy link livestream đang phát trên trang cá nhân nhập vào phần mềm get comment facbebook hoặc Livestream Pro để lấy danh sách bình luận.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/05/20 23:42 | Lần sửa cuối: 02/05/20 23:42

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Live Stream Pro

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Live Stream Pro để bán hàng trên Facebook. Link download: http://seoiclick.com/Download/LiveStreamPro_setup.exe

Tác giả: quanly | Lúc: 18/07/18 11:19 | Lần sửa cuối: 18/07/18 11:19

Bổ sung lấy bình luận từ Video LiveStream cho phần mềm Get Comment Facebook

Hướng dẫn lấy bình luận video livestream Facebook bằng phần mềm Get Comment Facebook.

Tác giả: quanly | Lúc: 30/12/17 12:37 | Lần sửa cuối: 30/12/17 12:37