Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: lấy email linkedin

Xuất thông tin bạn bè trên LinkedIn ra file

LinkedIn là mạng xã hội uy tín dành cho công việc, dân văn phòng... Khi bạn có nhiều kết nối (bạn bè) thì đó cũng là một danh sách quan trọng để xây dựng khách hàng hay đối tác, ... Vậy làm sao để xuất danh sách bạn bè trên LinkedIn ra file? LinkedIn cho phép bạn làm điều này vì LinkedIn hiểu rằng thông tin bạn bè đã kết nối với bạn thì bạn có quyền sở hữu.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/09/18 14:53 | Lần sửa cuối: 21/09/18 14:53