Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: lấy email từ bình luận facebook

Vì sao phần mềm không lấy đủ kết quả trả về từ trang vàng?

Giải thích nguyên nhân phần mềm lấy email trang vàng của iClick không lấy đủ kết quả trả về khi tìm kiếm.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/09/17 16:47 | Lần sửa cuối: 29/09/17 16:47

Hướng dẫn nhập ID bài đăng và plugin bình luận facebook để lấy comment bằng phần mềm Get Comment Facebook iClick

Hướng dẫn nhập: - ID bài đăng trên facebook để lấy comment từ bài đăng đó. - ID Plugin bình luận facebook gắn vào website đẻ lấy comment từ bài viết đó.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/01/17 14:08 | Lần sửa cuối: 04/01/17 14:08