Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: lấy email từ website

Danh sách các cấu hình quét iClick đăng bán

Bảng liệt kê danh sách cấu hình quét dữ liệu trên website bằng phần mềm Scan Web Pro. Những cấu hình này được iClick thiết kế và đăng bán. Bạn sử dụng số dư tài khoản để mua cấu hình theo hướng dẫn. Cần quét một website ngoài danh sách thì hãy liên hệ để đặt hàng iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/09/18 13:22 | Lần sửa cuối: 27/09/18 13:22

Vì sao phần mềm không lấy đủ kết quả trả về từ trang vàng?

Giải thích nguyên nhân phần mềm lấy email trang vàng của iClick không lấy đủ kết quả trả về khi tìm kiếm.

Tác giả: quanly | Lúc: 29/09/17 16:47 | Lần sửa cuối: 29/09/17 16:47