Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: lấy link

Các cách lấy link để quét dữ liệu

Bốn cách lấy danh sách link để quét dữ liệu từ website bằng phần mềm Scan Web Pro: Lấy link từng trang (mặc định), Quét link từ website, Tạo danh sách link với ID tăng dần, Nhập danh sách link.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/11/18 12:31 | Lần sửa cuối: 26/11/18 12:31