Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: lấy người chia sẻ livestream

Video hướng dẫn lấy lượt chia sẻ (share) livestream facebook

Video hướng dẫn cách lấy lượt chia sẻ livestream Facebook với phần mềm Livestream Pro. Cho biết ai đã chia sẻ livestream và chia sẻ bao nhiêu lần.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/02/20 13:19 | Lần sửa cuối: 26/02/20 13:19

Bật tính năng huy hiệu trên fanpage để biết người chia sẻ

Hướng dẫn bật tính năng huy hiệu trên fanpage để lấy huy hiệu người chia sẻ, từ đó biết người mua hàng có chia sẻ hay không đặng mà giảm giá, tặng quà, mời chơi mini-game... Tính năng này được tích hợp trên phần mềm Livestream Pro và Get Comment Facebook.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/06/19 11:08 | Lần sửa cuối: 09/06/19 11:08