Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: live stream

Hướng dẫn live stream từ file video có sẵn lên Facebook bằng phần mềm OBS

Hướng dẫn live stream từ file video có sẵn, live stream màn hình, live stream nhạc, .. bằng phần mềm OBS mới nhất

Tác giả: quanly | Lúc: 08/06/18 07:56 | Lần sửa cuối: 08/06/18 07:56