Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: livestream bán hàng

Video hướng dẫn xem live trên nền tảng bán hàng livestream shoplive.vn

Hướng dẫn ở góc độ người dùng, khách hàng xem livestream được phát từ app của shop sử dụng nền tảng livestream bán hàng độc lập shoplive.vn

Tác giả: quanly | Lúc: 16/10/21 15:41 | Lần sửa cuối: 16/10/21 15:41