Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: livetreampro

#1 HDSD Livestream Pro Nhập link livestream để quét bình luận iClick

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chốt đơn Livestream Pro. Bước cơ bản đầu tiên: Lấy link livestream (đã phát hoặc đang phát trực tiếp) nhập vào phần mềm để quét bình luận.

Tác giả: quanly | Lúc: 03/10/19 15:40 | Lần sửa cuối: 03/10/19 15:40