Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: lọc bình luận livestream

Phần mềm Get Comment Facebook lấy sót bình luận

Phải làm gì khi phần mềm Get Comment Facebook lấy sót bình luận? Nếu bạn là chủ bài viết hãy đăng nhập đúng Facebook và trong trường hợp lấy thiếu bình luận hãy thử lấy cả hai kiểu 1 và 2.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/12/18 15:37 | Lần sửa cuối: 04/12/18 15:37