Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: lỗi lấy bình luận

Cách lấy link livestream đang phát trên trang cá nhân

Hướng dẫn cách lấy link livestream đang phát trên trang cá nhân nhập vào phần mềm get comment facbebook hoặc Livestream Pro để lấy danh sách bình luận.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/05/20 23:42 | Lần sửa cuối: 02/05/20 23:42

Sửa lỗi không mở được Chrome lấy được bình luận livestream

Bấm LẤY BÌNH LUẬN trên phần mềm Livestream Pro nhưng chome không mở lên được, báo lỗi: cannot parse internal JSON template... Cách sửa đó là bấm đổi tài khoản facebook để xóa Profile lỗi.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/07/19 13:44 | Lần sửa cuối: 17/07/19 13:44

Cập nhật phiên bản 1.1.2.0 phần mềm LiveStream Pro

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.2.0 cho phần mềm LiveStream Pro. Nếu không update được vui lòng liên hệ iClick để được hỗ trợ.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/10/18 12:21 | Lần sửa cuối: 15/10/18 12:21

Lấy bình luận gặp lỗi Security Check Required

Hướng dẫn xử lý lỗi Security Check Required - A security check is required to proceed khi lấy bình luận bằng phần mềm Get Comment Facebook hay phần mềm LiveStream Pro. Giải pháp tạm thời là đổi tài khoản Facebook đang đăng nhập và thử lại.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/10/18 16:06 | Lần sửa cuối: 02/10/18 16:06