Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: material design

Trải nghiệm giao diện mới của Youtube - Giao diện phẳng Material Design

Cách thay đổi cookie để trải nghiệm giao diện Material Design của Youtube. Giao diện này đang được Youtube phát triển và thử nghiệm ngẫu nhiên với người dùng.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/06/17 12:05 | Lần sửa cuối: 26/06/17 12:05