Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: mẫu đơn hàng 80mm

Canh chỉnh kích thước mẫu in đơn hàng

Hướng dẫn canh chỉnh kích thước, canh chỉnh lề trên, lề trái để biểu mẫu đơn hàng in ra được vừa vặn, cân đối trong phần mềm chốt livestream - Livestream Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/01/19 10:16 | Lần sửa cuối: 07/01/19 10:16