Có 1 bài viết gắn thẻ Tag: máy chủ iclick

Chạy phần mềm Gmail Marketing nội bộ

Chế độ chạy Offline giúp phần mềm Gmail Marketing có thể chạy hầu như độc lập với máy chủ iClick. Bạn có thể cắm chạy phần mềm liên tục trên VPS quốc tế mà không phải lo lắng vấn đề kết nối tới server iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 04/03/19 22:43 | Lần sửa cuối: 04/03/19 22:43