Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: máy in nhiệt k80

Hướng dẫn huỷ lệnh in cũ cho máy in để tránh in liên tục

Hướng dẫn cách huỷ lệnh in cho máy in để tránh khi máy in hoạt độn trở lại in liên tục không mong muốn

Tác giả: quanly | Lúc: 13/04/20 11:08 | Lần sửa cuối: 13/04/20 11:08

Tổng hợp các lỗi hay gặp ở máy in nhiệt K80, K58

Tổng hợp các lỗi và cách khắc phục máy in nhiệt K80mm, K58mm.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/09/19 14:50 | Lần sửa cuối: 06/09/19 14:50

Hướng dẫn cài đặt máy in Xprinter Q200

Hướng dẫn cài đặt driver và các cài đặt cơ bản khác cho máy in Xprinter Q200, các dòng khác hoặc loại máy in khác cũng làm tương tự.

Tác giả: quanly | Lúc: 06/09/19 14:39 | Lần sửa cuối: 06/09/19 14:39

Cài đặt nhiều máy tính in cùng một máy in trong phần mềm Livestream Pro

Hướng dẫn chi tiết chia sẻ máy in để nhiều máy tính cùng in một máy in trong phần mềm Livestream Pro.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/07/19 15:25 | Lần sửa cuối: 02/07/19 15:25

Cài đặt tự động cắt giấy máy in nhiệt K80

Hướng dẫn cài đặt tự động cắt hay không cắt giấy mỗi khi in xong cho Driver máy in nhiệt K80.

Tác giả: quanly | Lúc: 02/07/19 10:42 | Lần sửa cuối: 02/07/19 10:42