Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: mở iclick báo lỗi

Mở phần mềm iClick gặp lỗi mscorlib, System.TypeLoadException

Hướng dẫn sửa lỗi mở một số phần mềm của hệ thống iCick lên thì gặp ngay lỗi mscorlib, System.TypeLoadException. Lỗi này có thể do thiếu .NET 4.5.2.

Tác giả: quanly | Lúc: 20/09/18 08:48 | Lần sửa cuối: 20/09/18 08:48

Lỗi không đăng nhập được iClick

Kết nối mạng bình thường, ping được server iclick poemviet.com nhưng mở iClick lên rất chậm, update lâu và không đăng nhập được, hiện bảng lỗi với thông tin liên hệ.

Tác giả: quanly | Lúc: 23/09/16 11:22 | Lần sửa cuối: 23/09/16 11:22