Có 4 bài viết gắn thẻ Tag: mua iclick

Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản iClick năm 2018

Hướng dẫn đăng ký mới tài khoản thành viên iClick iClick, một tài khoản đăng nhập tất cả phần mềm, đăng ký miễn phí và có kích hoạt bằng mã qua email.

Tác giả: quanly | Lúc: 01/12/18 17:19 | Lần sửa cuối: 01/12/18 17:19

Hướng dẫn giảm số ngày sử dụng để nâng cao gói VIP

Hướng dẫn chi tiết cách nâng cao gói VIP bằng cách giảm số ngày sử dụng bản quyền.

Tác giả: quanly | Lúc: 15/01/18 09:20 | Lần sửa cuối: 15/01/18 09:20

Áp dụng hệ thống: thông tin, bản quyền, bảng giá, download, thanh toán, cấp độ... mới

iClick vừa tung hệ thống thông tin, bản quyền, bảng giá, download, thanh toán, cấp độ... mới trên Get Comment Facebook và hệ thống này sẽ được triển khai trên tất cả các công cụ của iClick. Bạn sẽ thấy dễ hiểu và an tâm hơn khi quyết định thanh toán mua iClick.

Tác giả: quanly | Lúc: 26/09/17 17:04 | Lần sửa cuối: 26/09/17 17:04

Hướng dẫn kích hoạt email cho tài khoản iClick

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản(email) iClick. Trong quá trình kích hoạt gặp bất cứ khó khăn nào liên hệ quanly để được kích hoạt.

Tác giả: quanly | Lúc: 31/03/15 09:21 | Lần sửa cuối: 31/03/15 09:21