Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: .net 3.5 sp1

iClick không chạy được trên windows 8, 8.1, 10 vì thiếu .NET 3.5

Mở iClick lên bị lỗi trong windows 8, windows 8.1, windows 10 vì thiếu phiên bản .NET 3.5 SP1. Hướng dẫn cài đặt .NET 3.5 SP1 trên các windows này.

Tác giả: quanly | Lúc: 08/01/17 09:25 | Lần sửa cuối: 08/01/17 09:25

Mở iClick bị lỗi trên VPS cài Windows Server 2008

Cài đặt iClick thành công trên VPS nhưng khi mở iClick lên lại gặp bảng thông báo lỗi. Máy tính cài Windows Server 2008. Xử lý như thế nào đây?

Tác giả: quanly | Lúc: 06/10/16 15:03 | Lần sửa cuối: 06/10/16 15:03

Kiểm tra và cài đặt .NET 3.5 SP1 cho iClick

Hướng dẫn cài đặt .NET 3.5 SP1 khi không khởi động được iClick hoặc mở iClick báo lỗi.

Tác giả: quanly | Lúc: 10/06/15 17:19 | Lần sửa cuối: 10/06/15 17:19