Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: nghỉ lễ

Team iClick nghỉ đi ăn cưới ngày 10/07/2019

Chúng tôi xin phép nghỉ ngày 10/07/2019 (thứ 4) vì team đi dự lễ cưới CHỦ TỊCH. Xin cám ơn sự cảm thông của thành viên.

Tác giả: quanly | Lúc: 09/07/19 11:29 | Lần sửa cuối: 09/07/19 11:29

Thông báo nghỉ lễ xả hơi cho nhân viên iClick tháng 7 năm 2016

Thông báo nghỉ lễ hè iClick đi du lịch xả hơi từ ngày 15/07 tới ngày 17/07/2016

Tác giả: quanly | Lúc: 17/07/16 23:48 | Lần sửa cuối: 17/07/16 23:48