Có 5 bài viết gắn thẻ Tag: nghỉ tết

Thông báo lịch nghỉ Tết Nhâm Dần năm 2022

Chúng tôi nghỉ Tết Âm lịch - Tết Nhâm Dần - 2022: 10 ngày bắt đầu từ ngày 26 tháng chạp tới hết ngày mùng 6 Tết Âm Lịch (28/02 > 06/02/2021 - Dương Lịch).

Tác giả: quanly | Lúc: 23/01/22 15:09 | Lần sửa cuối: 23/01/22 15:09

Thông báo lịch nghỉ Tết Tân Sửu năm 2021

Chúng tôi nghỉ Tết Âm lịch - Tết Tân Sửu - 2021: 12 ngày bắt đầu từ ngày 25 tháng chạp tới hết ngày mùng 6 Tết Âm Lịch (06/02 > 17/02/2021 - Dương Lịch).

Tác giả: quanly | Lúc: 04/02/21 20:41 | Lần sửa cuối: 04/02/21 20:41

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm 2020

iClick xin thông báo lịch nghỉ Tết Âm 2020 kéo dài 12 ngày bắt đầu từ ngày 26 tháng chạp tới hết ngày mùng 7 Tết Âm Lịch (20/01 > 31/01/2020 - Dương Lịch). iClick vẫn tự động kích hoạt và xử lý chuyển khoản, đóng tiền, nạp VIP, mua thịt. Trong thời gian nghỉ chúng tôi có hỗ trợ nhưng hạn chế.

Tác giả: quanly | Lúc: 17/01/20 10:21 | Lần sửa cuối: 17/01/20 10:21

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm 2019

iClick xin thông báo lịch nghỉ Tết Âm 2019 kéo dài 10 ngày bắt đầu từ ngày 27 tháng chạp tới ngày mùng 6 Tết Âm Lịch (01/02 > 10/02/2019 - Dương Lịch). iClick vẫn nhận và xử lý chuyển khoản, đóng tiền, nạp VIP, mua thịt trong thời gian nghỉ còn hỗ trợ thì hạn chế.

Tác giả: quanly | Lúc: 27/01/19 22:54 | Lần sửa cuối: 27/01/19 22:54

Thông báo lịch nghỉ tết Bính Thân 2016

Thông báo lịch nghỉ tết iClick đến tất cả thành viên iCLick

Tác giả: quanly | Lúc: 01/02/16 11:16 | Lần sửa cuối: 01/02/16 11:16