Có 2 bài viết gắn thẻ Tag: nguyên nhân tụt sub

Thống kê lượt đăng ký Youtube

Phân tích thống kê lượt đăng ký của kênh Youtube để đưa ra đánh giá về sự phát triển của kênh, nguyên nhân tụt sub từ đó đưa ra hướng xây dựng kênh hợp lý hơn, kênh tăng sub nhanh hơn, ít tụt sub hơn.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/05/19 10:04 | Lần sửa cuối: 21/05/19 10:04

Các nguồn tăng sub kênh Youtube

Danh sách các nguồn tăng lượt đăng ký kênh youtube. Nắm bắt các nguồn này bạn sẽ dễ dàng đánh giá các thống kê lượt sub, giải thích nguyên nhân tăng và giảm sub, xây dựng hướng phát triển kênh phù hợp để có nhiều lượt sub và nhiều nguồn sub.

Tác giả: quanly | Lúc: 21/05/19 09:43 | Lần sửa cuối: 21/05/19 09:43