Có 3 bài viết gắn thẻ Tag: nhãn đặt hàng

Cập nhật phiên bản 1.1.2.1 phần mềm LiveStream Pro

Chi tiết nội dung cập nhật phiên bản 1.1.2.1 phần mềm Livestream Pro. Đặc biệt trong phiên bản này ra mắt chơi mini game bằng cách quay số ngẫu nhiên. Hãy nâng cấp và trải nghiệm ngay.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/10/18 16:06 | Lần sửa cuối: 19/10/18 16:06

Hướng dẫn thiết kế lại nhãn đặt hàng

Hướng dãn thiết kế lại nhãn đặt hàng theo ý muốn, cách này cũng được áp dụng cho tất cả các biểu mẫu trong phần mềm LiveStream Pro, bạn có thể đặt iClick thiết kế riêng biểu mẫu của mình.

Tác giả: quanly | Lúc: 19/10/18 16:01 | Lần sửa cuối: 19/10/18 16:01

Kết nối phần mềm Live Stream Pro với máy in

Giới thiệu các biểu mẫu, phiếu, báo cáo in ra từ phần mềm Live Stream Pro. Hướng dẫn cách cấu hình cài đặt máy in cho một số biểu mẫu in tự động - bấm nút là máy in in ra.

Tác giả: quanly | Lúc: 07/08/18 17:17 | Lần sửa cuối: 07/08/18 17:17